TVORBA LOGOTYPU

Logotyp je vizuálna značka alebo názov reprezentujúci unikátnosť a jedinečnosť spoločnosti, ktorú reprezentuje. Navrhnutý by mal byť tak, aby sa líšil od jednoduchého textu, ktorý nie je predmetom copyright-u. Pri výtváraní logotypu kladieme dôraz na originalitu, nové trendy a v neposlednom rade čitateľnosť.

PREZENTAČNÁ STRÁNKA

Pri návrhu a realizácii stránky sa snažíme vyhovieť všetkým požiadavkám klienta, pričom pozornosť sústredíme na funkčnosť, použiteľnosť, rýchlu orientáciu a originálny dizajn.

KORPORÁTNA IDENTITA

Korporátna identita reprezentuje súbor vizuálno-komunikačných prvkov reprezentujúcich spoločnosť, ktoré ju tvoria jedinečnou a odlišnou. Snažíme sa zaujať kreatívnosťou pri maximálnom zachovaní použiteľnosti.

INTERNETOVÝ PORTÁL

Základnou súčasťou je jednoduché užívateľské prostredie doplnené pútavým dizajnom, ktorý nenarúša podstatu a chod stránky. Súčasťou môže byť i internetový obchod. Dôležitý je tiež prehľadný a zrozumiteľný redakčný systém.

GRAFICKÝ DIZAJN

Nenahraditeľný marketingový nástroj, ktorý reprezentuje spoločnosť a jej značku. Je neodmysliteľnou súčasťou uľahčujúcou komunikáciu, prehľadnosť.

Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Neváhajte nás kontaktovať!

Kontaktovať ihneď