27. mája 2015

Riadenie informačných systémov s produktom THEMIS

Za vznikom softvérového produktu THEMIS stála potreba vytvorenia komplexného informačného systému zameraného na „praktickú“ stránku plánovania a riadenia informačných systémov a ich bezpečnosti v duchu „čo nemeriate, to neriadite“. Zo skúseností z praxe vychádza aj naša koncepcia prehľadných užívateľských a…

_______________________________________________________________________

17. mája 2014

Dilema manažérov firiem

Pri výbere softvérového riešenia sa pre rozhodujúcich ukazujú dve cesty. Vybrať robustného, veľkopodnikového, každým považovaného za spoľahlivého alebo menšieho, domáceho, flexibilného dodávateľa softvéru. Prvá cesta je prakticky bez rizika, pričom implementácia môže byť zdĺhavá, systém nemusí presne zodpovedať potrebám klienta, jeho architektúra je…

_______________________________________________________________________