Pri výbere softvérového riešenia sa pre rozhodujúcich ukazujú dve cesty. Vybrať robustného, veľkopodnikového, každým považovaného za spoľahlivého alebo menšieho, domáceho, flexibilného dodávateľa softvéru.

Prvá cesta je prakticky bez rizika, pričom implementácia môže byť zdĺhavá, systém nemusí presne zodpovedať potrebám klienta, jeho architektúra je málo pružná, licenčné a poradenské poplatky sú vážne vysoké, čo všetko môže ohrozovať návratnosť investície.

Druhá cesta je bezproblematická z hľadiska flexibility, nákladov a návratnosti, ale pri rozhodovaní sa často nepočíta s nasledovnými faktormi rizika:

 • Ako vie zabezpečiť “malá” vývojárska firma nepretržitý rozvoj softvéru a dodanie nových verzií ?
 • Priebežnými vývojárskymi prácami sa môže dôjsť k fragmentácii zdrojového kódu, čo po nejakom čase prakticky neumožňuje reprodukciu celého systému.
 • Fluktuácia zamestnancov vývojárskej firmy môže spomaliť alebo dokonca zastaviť vývoj a podporu.
 • Malé firmy nie vždy vedia držať krok so základnými zmenami IT technológie a svoje riešenie previesť na modernejšiu bázu.
 • Výber takého riešenia znamená fakticky úplnú závislosť voči dodávateľovi.
 • Možný úpadok dodávateľskej firmy alebo strata vedúcich odborníkov vyžaduje uloženie zdrojového kódu do úschovy, čo znamená ďalšie náklady.

Vývoj alternatívneho spftware na báze otvoreného zdrojového kódu je jedným z najvýznamnejších smerov informatiky v súčasnosti

 • Kód je k dispozícii pre každého užívateľa – na používanie, zmenu, vývoj.
 • Podielať sa o zlepšenia, vyvíjané komponenty a opravy je právom a povinnosťou.
 • Používanie nie je nijako obmedzené.
 • Program neobsahuje žiadne tajné, ukryté časti.
 • Neexistuje žiadny subjekt, ktorý by mohol ovplyvniť používanie.
 • Sytém je možné znovu “vytvoriť” alternatívnym kódom.
 • Systém vyvíja komunita, rýchlejšie, ako by to dokázala nejaká vývojárska firma.
 • Náklady na tento druh software sú rádovo niekoľko desať až stokrát nižšie ako pri veľkopodnikovom riešení, ktorého komplexná funkcionalita sa v konečnom dôsledku používa na 3 až 15% ! (tj, zaplatíte za komplexnosť aj keď ju nevyužívate)

Znalosti komunity vo vývíjaní opensource softvéru a vytváraní obsahu sú veľmi významné (Linux, Wikipedia, YouTube a pod.).